A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI      A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK      GALÉRIA

PROGRAMFÜZET      VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK     MESZLÉRY CELESZTIN DÍJ

A XI. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA AJÁNLÁSAI

1. A szakterületet felügyelő minisztériumok alkossanak a szakterületet egységesen, a teljes égési kört szabályozó jogszabályt a jelenleg fennálló ellentmondások feloldására. Az egységes jogszabályok megalkotásához legyen egyeztetés a gázipari és a kéményseprő-ipari szabályozás és a gyakorlati eljárások ütközéseinek megszüntetésére, valamint egységes fogalomtár bevezetésére az érintett területek szakmai képviselőinek a bevonásával.

2. A kéményseprő-ipari tevékenységet szabályozó jogszabály mellett készüljön egy égéstermék-elvezetők telepítési feltételeit szabályozó jogszabály is, amelynek elkészítése időben előzze meg az MSZ 845:2012 szabvány korszerűsítését, annak érdekében, hogy az időben később korszerűsítendő MSZ 845 szabvány követelményeinek teljesítésével igazolható legyen a vonatkozó jogszabály követelményeinek maradéktalan teljesítése. Eleget téve annak a jogszabály-alkotási követelménynek, hogy a kötelező előírásokat, legalább összefoglaló jelleggel, a jogszabályoknak kell tartalmaznia.

3. A kéményseprő, építő és készülékgyártó szakma együttműködésével a Magyar Szabványügyi Testület korszerűsítse az MSZ 845:2012 jelzetű szabványt, hogy a felesleges korlátok, és az elavult szabályok helyett az aktuális műszaki szintet érjük el.
Ez az ajánlás szerepelt már a 2018. évi X. Országos Kéménykonferencia ajánlásai között is.

4. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dolgozza ki és vezesse be az előzetes kéményjóváhagyás egységes számítógépes eljárását (az NKM  által évek óta működtetett gáztervi jóváhagyás eljárásához).

5. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottságban legyen önálló téma az égéstermék-elvezetők tűzvédelmi követelményeinek elemzése, pontosítása, részletes meghatározása, amelynél a szakma megfelelő képviselete is biztosított. A munka során rögzített, pontosított műszaki követelmények, megfelelő megoldások a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók, a kivitelezők, és a tervezők számára országosan egységesen kerüljenek ismertetésre.

6. Javasoljuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Iparszabályozási Főosztályának, hogy kezdeményezze az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet (egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről) alábbi szakasza idejétmúlt módosítását.
A javasolt módosítás:
Tevékenység Szakképesítés megnevezése:
Égéstermék-elvezetők (kémények) építése, szerelése, javítása, bontása. Kéményszerelő, Tüzelőberendezés égéstermék-elvezető készítő, Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó.

7. A hazai szabályozás nyitott és zárt égésterű tüzelőberendezéseket ismer és erre a két lehetőségre vonatkoznak különböző kapcsolódó előírások. Javasoljuk egy harmadik csoport, a belső légtértől független kategória bevezetését a hazai szabályozási gyakorlatba.

8. Kezdeményezzük a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara bevonásával a jogalkotónál. hogy az égéstermék elvezető rendszer tervezésére, építésére vonatkozó jogosultságok is legyenek egyértelműen megállapítva, tekintettel arra, hogy egy összetett, komoly szakmai tudást igénylő feladatról van szó, amely jelentős szakmai felelősséget jelent, tekintettel az égéstermék elevező rendszer baleset- és tűzveszélyességére. Ennek során kerüljön pontosan megállapítására, hogy ezen feladatok mely szakterület, mely jogosultságaival végezhetők.

9. A PM2,5 terhelés csökkentésére egy időszaki műszaki fejlesztési társulás felállítását javasoljuk, amelynek feladata egy olcsó, egyszerű, de hatékony porleválasztó fejlesztése és tanúsítása, szakmai elfogadtatása, hogy az anyagilag nehéz helyzetben lévő, rossz minőségű szilárd tüzelőanyagot használó lakosság által keltett kibocsátást és a kéménytüzek gyakoriságát csökkenthessük.

10. A hazai lakossági tüzelőberendezések nem alkalmasak arra, hogy a lignitből égés során felszabaduló káros anyagok levegőbe jutását megakadályozzák. A lakosság egészségének veszélyeztetése és károsítása jelentős mértékben megelőzhető azzal, ha megszűnik a lignit lakossági használata. Javasoljuk a lignit lakossági tüzelési célra való forgalmazásának, és felhasználásának jogszabállyal történő tiltását. Ezzel egyidejűleg javasoljuk, hogy a fűtési időszakban a szociálisan rászorulók számára olyan állami/önkormányzati tüzelőanyag támogatási rendszert teremtsenek meg, mely biztosítja a támogatottak és a közelükben élők egészségének megőrzését.

11. Írjanak ki a meglévő műszaki szabályozást alapul vevő pályázatot a társasházi gyűjtőkémények korszerűsítésére, amely nemcsak az égéstermék-elvezetés és levegő bevezetés megújítását támogatja, hanem a jelenlegi előírásoknak megfelelő korszerű tüzelőberendezések beépítését is.

12. A lakosság egészségét veszélyeztető szennyezőanyag-kibocsátás egyre inkább a lakossági tüzelésből származik. Javasoljuk, a regionális levegőtisztaság védelmét szolgáló tervek végrehajtásának mielőbbi – 2020-2021-ben – értékelését és teljes körű felülvizsgálatát, az eredmények illetve elmaradásuk mögött meghúzódó társadalmi, gazdasági okok feltárását, a tervek módosítását és a megelőző intézkedések megtételéhez szükséges források biztosítását.

13. A COVID-19 világjárvány második hulláma idején különös figyelmet kell fordítani arra, hogy szellőztetéskor tiszta levegőt lehessen beengedni, ez a járvány terjedésének lassításában is fontos szerepet tölt be. Javasoljuk, hogy a COVID-19 járvány alakulásáról szóló kormányzati kommunikációban önálló tájékoztató készüljön a tiszta levegő megőrzésének jelentőségéről, a hulladékégetés káros hatásáról, tilalmáról és szankcionálhatóságáról.

14. Épületeinkben a nyílászárók cseréje, a fűtőberendezések beépítése és különböző elszívó (szag-, pára- és por) ventilátorok telepítése különböző időpontban történik / történhet. Ahhoz, hogy a belső tér és a tüzelőberendezések légellátása biztonságos legyen, minden egyes szerkezeti elem telepítésénél a közreműködő felelőssége minden érintett elem biztonságos üzemének áttekintése és biztosítása.
Elszívó ventilátorok esetében javasolt a levegő bevezetés és a ventilátor üzemének reteszelt működtetése, amennyiben ez műszakilag megoldható.

15. Fatüzelésű berendezések kisméretű téglából épült 14x14 cm méretű égéstermék-elvezetőjének felújítása, felfúrása, bélelése során javaslatunk szerint a legkisebb beépíthető béléscső átmérője 150 mm legyen. Amennyiben a kéményfalazat állékonysága biztosított, abban az esetben lehessen akár 160 mm átmérőjű is.