GYÁRTÓI ADATOK "B" TÍPUSÚ KÉSZÜLÉKEK KÉMÉNY ÉS LÉGELLÁTÁS MÉRETEZÉSHEZ

 

A gázkészülékek EN szabványainak legújabb kiegészítései ma már tartalmazzák, vagy tartalmazni fogják a kéményméretezéshez szükséges adatok közlésének és meghatározásának módját. Ebben a cikkben a B11 típusú készülékek mérési módszerének Magyarországon történt kidolgozása során szerzett tapasztalatait osztjuk meg a téma iránt érdeklődőkkel. Különösen a táblázatban közölt, szükséges légellátási és a minimális égéstermék hígítási tényező értékekre hívom fel a szakemberek figyelmét.
A FÉG Konvektor Zrt. Gáztechnikai Laboratóriumában mérési módszert dolgoztunk ki a kéményes gázkészülékek kéményeinek méretezéséhez és a készülékek légellátásának méretezéséhez szükséges adatok meghatározására. A mérési eredmények nem csak a FÉG készüléket kiszolgáló kéményének mértezését teszik lehetővé, hanem alkalmasak minden kéményes készülék telepítésére vonatkozó általános következetések levonására is. A mérésekre a gázkészülékek európai szabványainak építési termék direktíva szempontjából történt felülvizsgálata kapcsán került sor. A kidolgozott eljárás alapján javaslatot dolgoztunk ki a CEN/TC 62 számára a kéményméretezéshez szükséges adatok mérési és számítási eljárására. A javaslat elfogadása esetén a gázkészülékek EN szabványának informatív mellékletébe be fog kerülni a mérés és a számítások részletes leírása, valamit a kéményméretezéshez szükséges adatok, egységes megadásának módja a gázkészülékek gépkönyvében. Az egységes európai adat megadást igen fontosnak tartom a félreérthetőség elkerülése érdekében. A fentiekkel kapcsolatban az alábbi tanulságokat emelném ki:

  • A B11 típusú gázkészülék CE tanúsítási vizsgálata során mért adatok nem felelnek meg a kémény méretezési számítások bemenő adataiként. A kéményméretezéshez szükséges adatokat az eddigi tanúsítási vizsgálathoz szükséges mérésektől eltérően kell meghatározni. A mérések leírását és a gépkönyvben közlendő adatok meghatározását, a gázkészülékek EN szabványaiban kell rögzíteni!
  • A kéményes gázkészülékek megfelelő működéséhez szükséges minimális levegő mennyisége névleges terhelésen (égési levegő és az égéstermék-áramlásbiztosítónál belépő levegő összege) az elméleti levegő szükséglet háromszorosa, csökkentett terhelésen az elméleti levegő szükségelt ötszöröse is lehet!
  • Vannak olyan készülékek, amelyek égéstermék kilépő csonkjának legkisebb szabad keresztmetszete lényegesen kisebb, mint a csatlakozó égéstermék elvezető cső belső átmérője. A készülék kilépő csonkján a kémény által biztosítandó huzat  minimális értékét a gyártó nem a csatlakozó cső belső átmérőjének figyelembe vételével, hanem ennek a legkisebb keresztmetszetnek a figyelembe vételével kell meghatározza!
  • A készülék kilépő csonkján a kémény által biztosítandó, gyártó által megadott, minimális huzat értéke tartalmazza az égéstermék mozgásba hozatalához szükséges nyomásveszteséget a készülék kilépési pontjánál, ezért a kéménymértezési számításoknál azt még egyszer nem kell figyelembe venni.
  • Az égéstermék kiáramlás érzékelővel ellátott gázkészülékek kéményének mértezésénél úgy kell számolni, hogy a hidegen indított készülék és a hidegen indított kémény égéstermék kiáramlás érzékelőjének reakció idejének elteltekor az égéstermék megfelelő, maradéktalan eltávozása biztosított legyen, különben a készülék biztonsági kikapcsolást végez. Van olyan készülék, amely a hideg indítást követően 145 s elteltével kikapcsol, ha addig a kéményhuzat nem éri el a megfelelő értéket!
  • Az égéstermék kiáramlás érzékelő megfelelő elhelyezésével megoldható, hogy a készülék ne csak az égéstermék torlódásakor, de un. tartós visszaáramlás esetén is reteszelten zárja a készüléket, megelőzve ezzel az égéstermék lakótérbe áramlásával kapcsolatos baleseteket.

Az említett gyártó által végrehajtandó mérések és számítások  ismertetése meghaladná ennek a cikknek a terjedelmét, de ezek leírása a www.kemenyjobbitok.hu oldalon vagy a www.feg.hu oldalon megtalálható. Az alábbi táblázat a készülékek névleges terhelésre vonatkozó adatait tartalmazza, amelyből az adat közlésen túl, tanulságok is levonhatók a kéményes készülékek telepítésére vonatkozó számítások és szabályok kialakítása során.

A jelenleg üzemelő kéményes készülék esetén a szükséges minimális levegőellátás viszonylag egyszerű méréssel meghatározható úgy, hogy a névleges terhelésen üzemelő készülék égéstermék elvezetőjét a fenti elvek betartásával részlegesen torlasztjuk. A torlasztás mértéket addig változtatjuk, amíg a készülékből az égéstermék maradéktalanul a kéménybe távozik, vagy az égéstermék kiáramlás érzékelő éppen nem avatkozik be. A kéményben mért égéstermék hígítási tényező és a névleges gázterhelés alapján a készülék légellátásához szükséges levegő mennyisége meghatározható.  


 

 

A

B

C

D

 Készülék kereskedelmi neve

A készülék típusa

Égéstermék visszaáramlás érzékelő (TTB) reakció ideje (sec

Hőmérséklet az égéstermék-áramlásbiztosító után a reakció idő elteltével(°C)

Az égéstermék-áramlásbiztosító után mért égéstermék hígítási tényező a reakció idő leteltekor (A kéményben ennél kisebb hígítási tényező névleges terhelésen nem megengedett)

Higított, nedves égéstermék tömegáram a reakció idő elteltével (g/sec)

euro GF25P

B11BS

287

83

3,09

4,02

euro GF30P

B11BS

195

99

3,17

4,12

euro GF35P

B11BS

226

103

2,61

4,46

euro GF40P

B11BS

145

99

2,73

4,67

euro F8.50 P

B11BS

206

136

2,73

6,68

Zeusz F8.50 P

B11BS

260

124

2,49

6,66

Zeusz GF 35 P

B11BS

368

104,5

2,7

4,09

FK25

B11AS

?

147

2,02

2,06

 

 

E

F

G

H

I

 Készülék kereskedelmi neve

Hígítatlan égéstermék tömegáram (g/sec)

A készülék minimális huzatigénye (Pa)

A készülék égéstermék elv. csonkjának jellemzõ átmérõje.(mm)

A készülék égéstermék elv. csonkjának névleges átmérõje.(mm)

A készülék mûködéséhez szükséges minimális légellátási tényezõ értéke (az égéstermék áramlásbiztosítónál szükséges hígító levegõvel együtt)

euro GF25P

1,26

0,6

75

75

2,87

euro GF30P

1,26

0,7

75

75

2,94

euro GF35P

1,66

0,8

75

75

2,44

euro GF40P

1,66

0,9

75

75

2,55

euro F8.50 P

2,38

2

75

75

2,55

Zeusz F8.50 P

2,6

2

75

75

2,33

Zeusz GF 35 P

1,47

1,67

75

75

2,52

FK25

1,02

2,47

40

60

1,91

 

*Az adatok a hideg készülék égéstermék kiáramlás érzékelőjének reakcióidejéhez, AS típusú készüléknél 300 s elteltéhez, tartoznak, a hideg kéménynek ennyi idő elteltével kell megfelelő huzatot biztosítania.
Ezek a készülékek nem csak az égéstermék torlódáskor, hanem a tanúsító vizsgálata szerint 3 m/s sebességű, tartós viaszáramlás esetén is kikapcsolják a készüléket!

 

Fazakas Miklós
Fejlesztési vezérigazgató helyettes
FÉG Konvektorgyártó Zrt.

A cikk letölteheto PDF formátumban:
Fazakas Miklós - Gyártói adatok "B" típusú készülékek kémény és légellátás méretezéshez