Változások az CEN/TR 1749-ben


Az épületgépész tervezőknek elengedhetetlen, de az építő és építészmérnökök sem kerülhetik el, hogy közelebbi ismeretséget kössenek a gázkészülékek európai osztályba sorolási rendjével, amelyet a CEN/TR 1749 határoz meg. Nemcsak műszaki, hanem jogi szempontból sem közömbös, hogy a ház fűtését ellátó gázkészülék égési levegő ellátó, illetve égéstermék elvezető berendezései az épületen elhelyezett épületgépészeti berendezésnek, vagy épületszerkezetnek (kéménynek) minősülnek, sőt ez a dokumentum a gázkészülékkel kapcsolatban egyértelműen meghatározza az illetékességi terület határát az építésügyi és a gazdasági jogszabály-alkotás tekintetében is.
A gyakorló mérnök számára is fontos, hogy az építési engedélyezési eljárás Európában általában eltérő attól függően, hogy egy épület égéstermék elvezetőjéről vagy egy gázkészülék szerves részének minősülő égéstermék elvezetőről beszélünk: Európában az építési engedélyezési eljárás során, az épület égéstermék elvezetőjének esetében, általában a helyi kéményseprő szervezet véleményét kell az engedélyező hatóság, bekérje. Gázkészülék vagy annak szerves részének telepítésekor általában az elosztói engedélyes (a gázszolgáltató) véleményét kell az engedélyező hatóságnak figyelembe vennie. A kémények, mint az épület égéstermék elvezetői általában az építésügyi tárcához tartoznak. A gázkészülékek, mint gépek általában valamilyen ipari vagy gazdasági elnevezésű tárcához tartoznak. A CEN/TR 1749 jelenleg érvényes változata a CEN tagországokban beszerezhető.

 A közeljövőben a CEN/TR 1749-ben két igen fontos, kiegészítés várható:
1. A CEN/TR 1749 kiegészül egy melléklettel, amely felsorolja, hogy mely gázkészülék típusokhoz van szükség az épület égéstermék elvezetőjének (kéményének) igénybevételére.  Ezek a következő típusok: B1, B2, B3, C2, C4, C6, C8. Ez az egyértelmű felsorolás megkönnyíti, az építési engedélyezési eljárás ügyintézését. Az előbbi típusok, logikus kiegészítő halmazát képezik, bár külön nincsenek felsorolva azok a gázkészülék típusok, amelyek tanúsításuk szerint saját, készülékkel együtt minősített égéstermék kivezetéssel, terminállal rendelkeznek és nem igénylik az épület égéstermék elvezetőjének igénybevételét, mert az ilyen típusoknál az égéstermék a gázkészüléknek egy, az épületen kívüli részéből közvetlenül lép ki a szabadba: B4, B5, C1, C3, C5, C7, C9 típusok. Tehát az utóbbi típusok égéstermék elvezetője nem épületszerkezetnek, hanem gázkészüléknek minősül.

2. Bevezetésre kerül a C9-es készüléktípus.


Az ábrán vastag vonallal kiemelve látható a C91  típusú készülék. Ezek a részek tartoznak a gázkészülék irányelv és a CE jel alatt történő forgalomba hozatali eljárásrend hatálya alá. A tanúsító köteles ezeknek a szerkezeti elemeknek a megfelelősségét vizsgálni és tanúsítani. A kiemelés nélküli részek épületszerkezetek, amelyek nem képezik a forgalomba hozatalhoz szükséges CE tanúsítási vizsgálatok és eljárások tárgyát, ezért az ezekre vonatkozó létesítési előírásokat, eljárásrendet nemzeti hatáskörben kell kidolgozni, mert a gázkészülékek installációs előírási az EU-ban nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Ennek a készüléktípusnak az égési-levegőellátó berendezés nem szerves, tanúsított része. A készülék az égési-levegő ellátáshoz épületszerkezetnek minősülő járatot vesz igénybe, ugyanakkor az égéstermék elvezetést biztosító szerkezeti elemek és az égéstermék terminál, a készülék tanúsított, szerves részét képezik. A legtöbb európai országban teljesen szabályozatlan az épületszerkezetnek minősülő járatok égési levegőellátásra való igénybevételének rendje. Javaslom, hogy a szakmai szervezetek és a jogszabályalkotásban érintett hatóságok közösen készüljenek fel ennek a gázkészülék típusnak a megjelenésére, hogy a kereskedelmi forgalmazással egyidejűleg, a szakmai és jogszabályi háttér biztosított legyen.
Sokan ezeket a sorokat olvasva úgy gondolhatják, hogy ezt a megoldást már eddig is alkalmazták és sok esetben vették igénybe az épület szerkezetet égési levegő ellátás céljára. Azonban a telepítési terven az épületgépész tervező csak a készülék tanúsítványában, adattábláján szereplő készülék típusok egyikét (Az adattáblán az összes tanúsított típus szerepel) választhatja. Eddig ilyen C9-es készüléktípus hivatalosan, nem létezett. Valószínűsítem, hogy gyakran fordultak elő olyan installációk, amely típusra az adott gázkészüléknek nem volt CE tanúsítványa.  A CEN/TR 1749-es kiegészítése éppen ennek a jelentős számban alkalmazott, de hivatalosan nem létező készüléktípus létrehozását célozza.
Ahogy a bevezetőben is jeleztem Európában a telepítés engedélyezési eljárásának folyamata, az érvényes jogszabályi háttérből levezetve, általában kétféle lehet a gázkészülék telepítési típusának függvényében. Célszerű, sőt megkövetelendő, hogy az építész és az épületgépész terveken a gázkészülék konkrét, telepítendő típusát (CEN/TR 1749 szerint) és a készülék megnevezését, tüntessék fel.

 

Fazakas Miklós
Fejlesztési vezérigazgató helyettes
FÉG Konvektor Zrt
MSZT/MB 309 Gázkészülékek Műszaki Bizottság elnöke

A cikk letölteheto PDF formátumban:
Fazakas Miklós - Változások az CEN/TR 1749-ben