A KONFERENCIA HATÁROZATAI    A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

A IX. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA HATÁROZATAI

 1. Szakmai szervezetek intenzív bevonása a jogszabályalkotási, módosítási folyamatokba már a folyamat elején, az első szövegtervezetek megfogalmazásánál.
  A IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői felhívják a jogszabály alkotók figyelmét arra, hogy a jelenlegi gyakorlat, amely csupán a kész szöveg néhány napos határidőre történő véleményezési lehetőségére korlátozódik, nem megfelelő. Nem teszi lehetővé a szakmai szervezeteknél felhalmozódott szakmai tudás és gyakorlati tapasztalat hatékony beépülését a szakterület munkáját jelentősen befolyásoló jogszabályokba.
  Megszólított szervezetek: Minisztériumok, elsősorban ME, BM, NGM és FM, valamint az OKF és a szakmai szervezetek
 2. Legyen hatékonyan szankcionálva a nem megfelelő minősítésű CO érzékelők forgalmazása
  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság már több ízben vizsgálatot végzett a CO érzékelők piacán, vizsgálatának lesújtó eredményeit honlapján közzé is tette, azonban a nem megfelelő minősítésű készülékek több, neves üzletben ma is megtalálhatók, az internetes értékesítés következmények nélkül zajlik. Mivel az emberi élet védelmére szolgáló készülékekről van szó, a IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői szerint megengedhetetlen, hogy ez a gyakorlat komoly szankciók nélkül folytatódjon.
  Megszólított szervezetek: Minisztériumok, elsősorban ME, BM, valamint az OKF, az NFH és a szakmai szervezetek
 3. Szükséges a lakosságtájékoztatás erősítése, különös tekintettel az égéstermék-elvezető berendezések üzemeltetésére, karbantartására, felújítására, rekonstrukciójára, a veszélyhelyzet felismerésére.
  Közérthető, egyszerű, lehetőleg rajzos formájú tájékoztató anyagok készítése a fenti témakörökben, papír és internet alapon egyaránt.
  A lakosság tájékoztatása minél szélesebb szakmai együttműködéssel valósuljon meg, az országos és megyei tűzmegelőzési bizottságokkal közösen.
  Megszólított szervezetek: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, szakmai szervezetek
 4. A lakosság biztonsága érdekében szükség van a szilárd- és olajtüzelésű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek évenkénti kétszeri ellenőrzésére, szükség szerinti tisztítására és a gázüzemű, továbbá a tartalék kémények évenkénti ellenőrzésére, szükség szerinti tisztítására.
  A IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői felhívják a Kormány, a Belügyminisztérium és a BM OKF illetékeseinek figyelmét arra, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a ritkítása, a rendszerben használt szilárd tüzelésű berendezések esetében az égéstermék-elvezetőben létrejövő korom és kátránylerakódás rontja a berendezések biztonságos üzemeltetését, növeli a kéménytüzek számát.
  Megszólított szervezetek: Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 5. Figyelembe véve az OTSZ ajánlásait, készüljön a biomassza kazánok telepítésére és a tüzelőanyagok tárolására vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv.
  A kidolgozott irányelv anyagát össze kellene hangolni más európai előírásokkal (főleg a német, osztrák és svájci példákra koncentrálva).
  Megszólított szervezet: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 6. Alakuljon szakmai munkacsoport az ErP Rendeletekkel érintett és nem érintett gyűjtőkéményekre vonatkozó konkrét műszaki megoldás kidolgozására, amelyet ajánlani lehet mind az érintett felhasználók (pl. társasházak), mind a jogalkotók felé (pl.: kémény felújítási pályázat).
  A szakmai szervezetek dolgozzanak ki javaslatot a termofor gyűjtőkémények átalakítását segítő támogatási program indítására, amely mind a készülékcserékhez, mind a kémény átalakításokhoz, mind a szükséges tervezői, szakértői munkákhoz támogatást biztosít.
  A javaslat indoka, hogy a termofor gyűjtőkémények üzeme komoly akadályt jelent az épületek energiatakarékos felújításánál. A kondenzációs gázkazánokra való áttérés magas bekerülése miatt a villanybojlerekkel történő HMV előállítás erősen növeli a primerenergia felhasználást.
  Megszólított szervezetek: Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MMK Épületgépészeti Tagozat, szakmai szervezetek
 7. Készüljön el és kerüljön gyakorlati alkalmazásra a 70 kW hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói berendezések létesítésének eljárási rendje, amelynek alapja a már kidolgozott felelősségi mátrix legyen.
  Készüljön el a létesítés számonkérési rendszere, és ennek alapján a teljesítés igazolására - például az épületek energia-hatékonysági tanúsításának mintájára - jöjjön létre központilag rögzített dokumentum.
  Megszólított szervezetek: Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat, szakmai szervezetek
 8. A kivitelezők továbbképzésének fejlesztése minél több gyakorlati tapasztalat, probléma, jó megoldások közreadásával, a szakmai szervezetek és hatóságok együttműködésében.
  A szakmai szervezetek irányításával, a hatóságok és a gyártók bevonásával készüljenek ajánlások az építési folyamatban megjelenő felelősségek tudatosítására, amelyek a társadalomra és a szakma szereplőire egyaránt vonatkoznak.
  A szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni a megfelelő jogszabályi hátteret a szakmai ajánlások és követelmények nem teljesítése következtében előálló hibák, illetve bekövetkező balesetek okozóinak felelősségre vonhatóságára.
  Megszólított szervezetek: Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, MMK Épületgépészeti Tagozat, szakmai szervezetek