A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI      A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK      KÖSZÖNTŐ

PROGRAMFÜZET    VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK     25 ÉV...     MESZLÉRY CELESZTIN DÍJ

25 éve kezdtük…
25 éves múlttal egy jobb jövőt építve
Dr. Chappon Miklós (KÉOSZ, Alapító elnök) – Netoleczky Károly (KÉOSZ, Elnök)

1993-at írtunk akkor, amikor a ’70-es évek nagy gázosítási programja után már jelentkeztek az akkor elkövetett hibák következményei.

Miről is van szó? A levegő tisztaságának növelése és a kényelmi igények kiszolgálása érdekében hihetetlenül felgyorsult a szilárdtüzelésről a gáztüzelésre való átállás. Sajnálatosan ez csak a berendezések szempontjából volt átgondolt, a kémények szempontjából nem. Ez azután azt eredményezte, hogy a meglévő kéményállomány állaga gyorsan romlott, mivel a gáztüzelés égésterméke (a magasabb fűtőérték miatt) kevesebb volt, a kéménykürtő változatlansága következtében kisebb lett a közeg áramlási sebessége, nagyobb a lehűlése és így a jóval nagyobb nedvességtartalom jelentős része a téglakéményben csapódott ki, tönkretéve azt. A kémények bélelése (kellő tapasztalat és jó megoldások hiányában) vékonyfalú alumínium gégecsővel kezdődött. Ezután a problémák száma és gyakorisága tovább nőtt, miközben a lakosság nem tudott kiben bízni, kihez fordulni. Nagyon sajnálatos, hogy Magyarországon az „általános műveltség” fogalma még ma sem tartalmaz műszaki, illetve fizikai elemeket, sőt egyesek még kérkednek is az ilyen területű hiányos tudásukkal.

Ekkor döntött úgy az ezen a területen dolgozó szakemberek egy csoportja, hogy alapít egy civil szervezetet. A Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ) tagsága egyetemen oktatókból, tervezőkből, kivitelezőkből és természetesen kéményseprőkből, valamint gázos szakemberekből állt össze. Hiánypótló tevékenységünk következtében népszerűségünk gyorsan nőtt, bár voltak olyan hangok is, ha mi a kéményseprők ellen akarunk harcolni, akkor hogy lehetnek a tagjaink között is, sőt még az elnökségünkben is. Válaszunk nagyon egyszerű és könnyen érthető volt, ugyanis mi csak a „rossz kéményseprők” ellen kívántunk fellépni, azaz akik nem kellően felkészültek, és nem szolgáltatóként, hanem kvázi hatóságként működtek.
Azidőtájt a kéményseprők felügyeletét az elsőfokú építési hatóság látta el, ahol a többség még keveset értett a kéményekhez. Mi viszont – az esetek többségében – békés úton értünk el eredményeket.
Kezdetben az okozott fejtörést, hogyan szólítsunk meg egyidőben egy nyolc általánost végzett kőművest, vagy kéménybélelő kisiparost és egy egyetemi professzort, majd jött a kézenfekvő megoldás: Tisztelt Kéményjobbító! Végül is a legfontosabbnak azt tartottuk, hogy mindenki a saját területének fejlesztésével, gondolataival járuljon hozzá a közös cél eléréséhez, azaz, hogy egy olyan „egyszerű” szerkezet, mint a kémény, ne jelenthessen rizikófaktort az emberek életében! Egy jó civil szervezet jószándékú és őszinte tagok gyűjtőhelye lehet, ami tovább növeli a bizalmat, mindenki megelégedésére.

Véleményünk szerint egy szakmai szövetség eredményes működésének – a folytonosság mellett – nagyon fontos feltétele az állandó fejlődés és a megújulás képessége. Ennek szellemében történt a KÉOSZ megújítása 2006 májusában. Új Elnök és Elnökség vezetésével, hét munkabizottság segítségével – amelyek vezetői a szakma tekintélyes képviselői – több hosszú távú, éveken átívelő programot (Felelősségi Mátrix, gyűjtőkémények kiváltása, CO mérgezések megelőzése, rendszer szemléletű jogszabályalkotás, lakossági tájékoztatás) indítottunk el, amelyek mára már több területen a szakma fejlődését elősegítő eredményeket hoztak.

A Szövetség munkájában a folyamatosságot és a biztos alapot jelenti dr. Chappon Miklós, Alapító Elnök aktív szerepvállalása az új Elnökség mellett. A KÉOSZ jelenleg tagjai között tudhatja a szakma minden területének – szolgáltatók, tervezők, kivitelezők, oktatók, készülék- és kéménygyártók, forgalmazók – jeles képviselőit. Ez a reprezentatív összetétel a fejlődés záloga, a KÉOSZ vezetésének fontos feladata az ebben rejlő potenciális energia jó irányú hasznosítása.
Jelentős fejlődést hozott, hogy eredményesen alkalmaztuk az új vezetési és működési elveket, alkalmaztuk az új technikákat, átalakítottuk a honlapunkat és ma már a facebook oldalunk is működik.

A belső tartalom megújulásával járt az új célok megfogalmazása, és azok meggyőző tartalommal való feltöltése, a gondolkodásmód megváltozása. A megfogalmazott feladatok, célok hat témacsoportba sorolhatók.

 • Alapvető célkitűzésünk, együttműködve az épületgépész szakma minden képviselőjével, az épületgépészeti tevékenység bemutatása, bevezetése a közgondolkodásba, társadalmi elismertségének fokozása, ezáltal lobbierejének növelése.
 • Szűkebb szakterületünket, a „kéményáramkörrel” reprezentálható műszaki területet az építmények energiatakarékos, komfortos, biztonságos és környezetbarát üzemeltetését biztosító épületgépészeti rendszerek szerves részeként kezeljük, ezt a szemléletmódot tartjuk az egyetlen helyes, célravezető módszernek. Ez a rendszerszemléletű megközelítés jellemzi a szakmai rendezvényeinket, a mérnököknek, műszaki ellenőröknek és műszaki vezetőknek tartott kamarai továbbképzéseinket.
 • Szakmai segítségnyújtás a szabályozások értelmezésével és oktatási, továbbképzési programok tartásával. Az oktatási anyagok dr. Barna Lajos vezetésével, tekintélyes szerzők közreműködésével készülnek, rendszeresen aktualizálva tartalmukat. Szándékaink szerint az oktatási anyagok a területi kamarák segítségével eljutva az ország egész területére, a Szolgáltatókhoz, a Tervezőkhöz és a Kivitelezőkhöz, elősegíthetik az országosan egységes műszaki szemlélet kialakulását.
  Szövetségünk nagyon fontosnak tartja a következő épületgépész generációk nevelését. Mivel a vezető szerzők egyetemi oktatók és szakterületünk vezető szakemberei, a szakmai anyagok valószínűleg az oktatásban is szerepet kapnak, remélve, hogy az egységes szemléletű oktatás a későbbi generációk együtt gondolkodásában is meghozza gyümölcsét.
 • Civil szervezetként kiemelten fontosnak tartjuk a lakosság szakszerű, műszaki nyelven megfogalmazott, de egyszerű, érthető és meggyőző tájékoztatását. Az Önkormányzatok, az Állami Hivatalok és a Média segítségével próbáljuk felhívni a civil emberek, a felhasználók figyelmét a háztartási tüzelőberendezések és a kapcsolódó levegőellátási és égéstermék elvezetési rendszerek összefüggő vizsgálatának fontosságára, és a működést veszélyeztető, balesetet okozó jellemző hibákra. Napjainkban a CO mérgezések többségét (nyílt égésterű berendezéseknél) a fokozott légzárású ablakok és ajtók okozzák, mivel megakadályozzák az égéshez szükséges levegő bejutását.
 • A működési területeinket szabályozó jogalkotó munka segítése.
  Az égéstermék elvezetés, a gázellátás, a tüzeléstechnika és a környezetvédelem területét szabályozó jogszabályok, szabályzatok alkotói igénylik műszaki segítségünket, melyet mi mindenkor a szakterületet jól ismerő tagtársunkat bevonva és a témában érdekelt szakmai Társszervezetekkel konzultálva biztosítunk. Célunk a rendszerszemléletű jogszabályok létrejöttének elősegítése. Ennek érdekében már évek óta szorgalmazzuk a szakterület egyes részeit felügyelő minisztériumok részvételét egy közös, az egész rendszert egységesen szabályozó jogszabály létrehozásában.
 • Részvétel a szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozó fórumok munkájában, az épületgépész társadalom egységét elősegítő tevékenység erősítése érdekében.
  Gyakorta felmerülő kérdés, hogy miért ne dolgozhatna a gyakorló szakember (Tervező, Kivitelező), a jogszabályt alkotó szakember (Hatóságok) és a jogszabály betartását ellenőrző szakember (Szolgáltatók) országosan egységes, világos, kidolgozott elvek szerint. Az egységes elveket persze folyamatos párbeszéddel, egymás véleményének megvitatásával, de mindenekelőtt egymás tiszteletével, a műszaki fejlődésnek, szemléletmódnak megfelelően aktualizálni lehet kidolgozni és közreadni. Szövetségünk nagyon fontos feladatnak tekinti a párbeszédek megindítását és tekintettel arra, hogy mindegyik terület képviselteti magát tagjaink között, ennek a folyamatnak a katalizátorai szeretnénk lenni.

A fenti elvek és célok megfogalmazásával és főleg megvalósításával a Kéményjobbítók Országos Szövetsége egyre szorosabban együttműködve a többi Szakmai Szövetséggel, biztosítani kívánja az épületgépész társadalom rangjának emelését és mind kedvezőbb külső megítélését. Bízunk abban, hogy ezáltal saját rangunk is nő, és tagjaink sorát további szakemberek és cégek gyarapítják, vállalva az ezzel járó munkát és elismerést.

A bemutatott elvek és célok megvalósításának egyik eszköze a jubileumi, X. Országos Kéménykonferencia, ahol mód van a szakmai háttér bemutatására és a vélemények egyeztetésére – nemcsak a szakemberek, de a lakossági felhasználók számára is.