A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI      A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK      KÖSZÖNTŐ

PROGRAMFÜZET    VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK     25 ÉV...     MESZLÉRY CELESZTIN DÍJ

A X. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA AJÁNLÁSAI

1. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dolgozza ki és vezesse be az előzetes kéményjóváhagyás egységes országos számítógépes eljárását.

2. A szakterületet felügyelő minisztériumok alkossanak a szakterületet egységesen, a teljes égési kört szabályozó jogszabályt a jelenleg fennálló ellentmondások feloldására. Az egységes jogszabályok megalkotásához legyen egyeztetés a gázipari és a kéményseprő-ipari szabályozás és a gyakorlati eljárások ütközéseinek megszüntetésére, valamint egységes fogalomtár bevezetésére az érintett területek szakmai képviselőinek a bevonásával.

3. A kéményáramkör elemeihez kapcsolódó valamennyi szakmagyakorlási tevékenység végzéséhez szükséges végzettséget, szakképesítést és gyakorlati időt a teljes rendszert egységesen kezelő jogszabályban meg kell határozni.

4. A szakterületen működő összes szereplő felelősségének tisztázására induljon állami program. El kell érni, hogy a szakterületen jelen lévő összes szereplő tisztában legyen a felelősségével, különös tekintettel a lakosságra.

5. A jogalkotó vizsgálja felül a kötelezően és rendszeresen végzett kéményellenőrzés egylakásos ingatlanokra vonatkozó szabályozását, egyértelművé téve, hogy a megrendelés az egylakásos ingatlanok esetén nem jogosultság, hanem kötelezettség.
Ennek indoka, hogy a kéményellenőrzések elmaradása közvetlenül veszélyezteti az emberek élethez és egészséges környezethez való jogának érvényesülését. A jogkövető állampolgár eszményére való hivatkozással az állampolgáraiért felelősséget viselő állam nem léphet vissza életvédelmi kötelezettségeitől, mert az államot az Alaptörvény szerint az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében tevőleges védelmi kötelezettségek terhelik.

6. A jogszabályalkotók úgy állítsák vissza az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének gyakoriságát, hogy minden típusú, 11 kW-nál nagyobb hőterhelésű gázüzemű tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjének (kémény, égéstermék-vezető, készülék részeként, meghosszabbításaként működő szerkezet) ellenőrzése, műszaki felülvizsgálata a kéményseprő ipari szolgáltatás körébe tartozzon!

7. A jogalkotó tárja fel és elemezze az ingatlanhasználók és a közszolgáltatók közötti viták okait, ideértve a szabványok és műszaki követelmények változására visszavezethetőket is, és találjon olyan megoldást, amely nem veszélyezteti a biztonságos és kiszámítható közszolgáltatás nyújtását. A jogalkalmazási problémák megoldására nem lehet válasz a jogszabályban rögzített védelmi szint csökkentése, a megelőzési szemlélet feladása. A hatékony megoldás megtalálásának elengedhetetlen feltétele a javaslatban foglaltak megvalósítása, amellyel a biztonságos és kiszámítható közszolgáltatás nyújtása megvalósítható.

8. A fűtésre visszavezethető levegőminőségi problémák és azok okai az ország területén eltérők. Ezért a lakosság egészséges környezethez való jogának érvényesítése érdekében olyan, költségvetési forrásokból is támogatott, megelőzést szolgáló regionális programok valósuljanak meg, amelyek figyelembe veszik a földrajzi adottságok és az általuk meghatározott légköri viszonyok mellett a lakosság által használt fűtési rendszereket (a tüzelőberendezéseket, a kéményeket, valamint a tüzelőanyagokat is).

9. A levegőminőséget javító programok kidolgozásakor a programok kidolgozói vizsgálják meg és vegyék figyelembe azokat a költségeket is, amelyek felmerülése elkerülhető lenne a megelőző intézkedések alkalmazásával, például a lakosság egészségkárosodása, vagy munkából való kiesése.

10. Javasoljuk olyan szakmai program indítását, amelyek a csökkentett emisszióval, illetve növelt hatékonysággal működő gáztüzelésű berendezések elterjedését elősegíti.

11. Az önkormányzatok minden évben a településükön ingatlannal rendelkezők részére adószámla értesítést (kommunális, ingatlan, gépjármű, iparűzési stb. adóról) küldenek. Ebben a levélben az önkormányzatok értesítsék az ingatlannal rendelkezőket a kéményekkel kapcsolatos jogszabály változásról, saját felelősségük létrejöttéről, a kéményseprő szolgáltatók eddigi kötelezettségének megszűnéséről, e szolgáltatók elérhetőségéről, továbbá a kémények körültekintő használatának módjáról is (CO-érzékelők beszerzése, kandallók, vízmelegítők, páraelszívók (klímaberendezés) egyidejű üzemeltetésének veszélye, fokozott légtömörségű nyílászárók beépítési követelményei, a felelőtlen tüzelés rákkeltő következményei stb.)

12. A belső tér levegőforgalmára hatással lévő berendezések létesítésének minden szereplője (gyártó, forgalmazó, tervezők, kivitelező, üzemeltető) a saját területén tegyen meg mindent annak érdekében, hogy e berendezések biztosítsák a belső komfortfeltételeket és ne gátolják más berendezések üzemszerű működését.
A szereplők feladatai:

  1. A lakók komfortfeltételeit biztosító levegőigény biztosítása
  2. Kültérbe dolgozó minden egyes elszívó berendezés levegő utánpótlásának biztosítása, a nyitott égésterű tüzelőberendezések üzemszerű működésének biztosítása
  3. Tüzelőberendezések (nyílt vagy zárt égésterűek) légellátásának biztosítása

13. Írjanak ki a meglévő műszaki szabályozást alapul vevő pályázatot a társasházi gyűjtőkémények korszerűsítésére, amely nemcsak az égéstermék-elvezetés és levegő bevezetés megújítását támogatja, hanem a jelenlegi előírásoknak megfelelő korszerű tüzelőberendezések beépítését is.

14. A kéményseprő, építő és készülékgyártó szakma együttműködésével a Magyar Szabványügyi Testület korszerűsítse az MSZ 845 szabványt, hogy a felesleges korlátok, és az elavult szabályok helyett az aktuális műszaki szintet érjük el.

15. Az égéstermék-elvezető berendezések szerelése, építése a gázszereléshez hasonlóan az élet és vagyonbiztonságot befolyásoló tevékenység. Mivel 2013 óta OKJ-s (OKJ 31 582 05) rendszerben a szakemberképzés megoldott, javasoljuk, hogy az illetékes államigazgatási szervek vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy égéstermék-elvezető berendezés építését, javítását, átalakítását csak megfelelő szakképzettséggel, OKJ-s vizsgával rendelkező felelős kivitelező végezhesse.
A kéményépítő és javító vállalkozásoknak legyen előírt a fenti végzettség a tevékenységükhöz.
Első lépésként legyen egy a kéményseprő szolgáltatókkal egyeztetett egyszerűsített eljárási folyamat azon kivitelezők részére, akik már rendelkeznek ezzel a végzettséggel.