A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI      A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK      KÖSZÖNTŐ

PROGRAMFÜZET    VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK     25 ÉV...     MESZLÉRY CELESZTIN DÍJ

A X. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA

2018. március 22. (csütörtök) délelőtt

900 A kiállítás megnyitása
A kiállítást megnyitja: Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
930 A konferencia megnyitása
A konferenciát megnyitja: dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere
940 A Meszléry Celesztin-díjak átadása
   
1000 - 1320 A konferencia plenáris ülése
1000 - 1030 A bekövetkezett CO-mérgezések és kéménytüzek katasztrófavédelmi helyszíni szemléjének statisztikai adatai valamint tapasztalatai
Előadó: dr. Bérczi László tű. dandártábornok, BM OKF, országos tűzoltósági főfelügyelő
1030 - 1100 A kéményseprés helyzete, jövője
Előadó: Kovács Balázs, a FŐKÉTÜSZ Kft. igazgatója
1100 - 1130 Okos fűtés, tisztább levegő (tájékoztatás, támogatások, kampányok)
Előadó: dr. Dobi Bálint főosztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium
Szünet  
1150 - 1220 A kémény és a gyakorló építész
Előadó: Dr. habil Becker Gábor DLA, egyetemi tanár
1220 - 1250 Magyarország levegőminőségének állapota
Előadó: dr. Béres András, szakmai ügyvezető helyettes, Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1250 - 1320 Levegőtisztaság, lakossági fűtés az ombudsmani gyakorlatban
Előadó: dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója
 

2018. március 22. (csütörtök) délután

1400 - 1740 A konferencia szekcióülése
1400 - 1420 Magyarország kisméretű szállópor terhelése, főbb befolyásoló tényezők
Előadó: Riesz Lóránt, igazgató, Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság
1420 - 1440 Megvalósulás előtt a faapríték tüzelésű fűtőmű Kecskeméten
Előadó: Pék Gáspár főmérnök, Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Dr. Bárány Gábor osztályvezető, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
1440 - 1500 A háztartási és nagyüzemi szilárdtüzelés üzemeltetési problémái és károsanyag-kibocsátásának összehasonlítása
Előadó: Stieber József, ügyvezető, Stieber Környezetvédelmi Kft.
1500 - 1520 Katasztrófavédelmi szervezeti egységekben végzett kéményseprő- ipari tevékenység rendszere és bemutatása
Előadó: Tóth László tű. ezredes, az BM OKF-GEK kéményseprőipari igazgatóhelyettes
1520 - 1540 Támogatók előadása
Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.
Tiszta Kémény Kft.
Szünet  
1600 - 1620 A gázipari és a kéményseprő-ipari szabályozás gyakorlatának ütközései
Előadó: Blazsovszky László, a GMSZB elnöke
1620 - 1640 A szilárdtüzelésű berendezések csoportosítása és fejlődése
Előadó: Nagy András, a MACSOI elnöke
1640 - 1700 A 2022-től hatályba lépő EU-s előírásnak megfelelő, környezetbarát tűztér bemutatása
Előadó: Sápy László, a MACSOI alelnöke
1700 - 1720 A környezetbarátság kényszere, lehetősége és feltételei
Előadó: Henszelmann Imre a MACSOI titkára
1720 - 1740 Erdélyi építészkorzó: Nagyszeben, Medgyes, Kolozsvár - in memoriam Csontos János
Előadó: dr. Guttmann Szabolcs István, a Romániai Építészek Rendje Erdélyi Fiókjának elnöke
Meghívás az Erdélyi Építészeti Biennálé megnyitójára
   

2018. március 23. (péntek) délelőtt

A tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei a kéményáramkörben
A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése
900 -  930 A fatüzelésű kazánokra vonatkozó előírások szigorodása, ennek várható hatásai
Előadó: Christian Rubin ügyvezető igazgató, Viessmann Holzheiztechnik GmbH - Wolfurt / Ausztria (német nyelvű előadás tolmácsolással)
930 - 1000 Korszerű égéstermék-elvezető berendezések, ezek forgalomba hozatalának, tervezésének és beépítésének szabályai
Előadó: Haszmann Iván, ÉMI Nonprofit Kft.
1000 - 1030 Aktuális kéményseprő ipari feladatok, gyakorlat és tapasztalatok
Előadó: Kocsis Krisztián, FŐKÉTÜSZ
Szünet  
1050 - 1120 A kéményáramkör működését meghatározó tényezők tüzelőberendezések esetében. Az égési levegő biztosítása
Előadók: dr. Barna Lajos egyetemi tanár, BME ÉPGET és Király Tamás, cégvezető, Aereco Légtechnika Kft.
1120 - 1150 Gyűjtőkémények üzemeltetésének, biztonságának aktuális kérdései
Előadó: Keszthelyi István, ügyvezető, CKP-Mérnök Kft.
1150 - 1220 Kéményproblémák és az életveszély elhárítása a kéményépítők (javítók) szemével
Előadó: Bodnár Lajos, a Magyar Kéménykivitelezők Egyesületének elnökhelyettese
Szünet  
1240 - 1310 A tüzelőberendezések hatása a környezetre, tervezési, üzemeltetési kérdések
Előadó: Sümeghy Árpád, műszaki igazgató, Energotrade Kft., Kéményjobbítók Országos Szövetsége elnökségi tag
1310 - 1340 Az építőipari folyamat problémakörei a szerződéskötéstől az átadás-átvételig a TSZSZ eljárások tapasztalatai alapján
Előadó: Máté Miklós, a Teljesítésigazolási Szakértő Szerv vezetője
   
  Zárszó
Ebéd a konferencia résztvevőinek
   

Jelentkezési lap látogatók részére           Jelentkezési lap kiállítók részére

Az előadó a következő kérdésekről beszél:
Az OTB CO munkacsoport tevékenysége
2013-ban alakult meg. Fő feladata a lakosságtájékoztatás (információs anyagok, szóróanyagok, kampányfilmek készítése, CO-érzékelők népszerűsítése)
Statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása
2012-től napjainkig a CO-szivárgás kapcsán a sérültek és a halálos áldozatok számának alakulása. A katasztrófavédelmi szervek CO kárhelyszíni adatgyűjtése.
CO szivárgási esetek helyszínek beazonosítása
A CO-szivárgás keletkezésének elsődleges helyszíne a fürdőszoba, az események 48%-ában az ott elhelyezett nyílt égésterű tüzelő- és fűtőberendezés használata során keletkezett a szén-monoxid. A további esetekben a konyhában (10%), a nappaliban (9%), a szobákban (6%) és a kazánházban 3%-ban keletkezett.
A CO események adatgyűjtésével kapcsolatos tapasztalatok
2012 óta a szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos bejelentések száma folyamatos emelkedést mutat (a CO érzékelők számának növekedésével nőtt a bejelentések száma). 2012-től 2017-ig az események színhelyén 17%-ról 67%-ra nőtt a CO érzékelők száma.
A CO szivárgások okai
A CO káresemények kialakulása: légellátási problémák (ajtó-ablak szigetelések, lezárt szellőzők); elszívó berendezések működése; kis légterű helyiségek; karbantartatlan készülékek; időjárás hatások.
Halálesettel járó események kiváltó okai
Legtöbb esetben a tüzelőberendezés karbantartásának hiánya és együttes működés az elszívó berendezéssel voltak a kiváltó okok. Ahol CO érzékelő működött, ott haláleset nem történt.
Megelőzéssel kapcsolatos feladatok
Megelőző kampány elindítása. Szóróanyagok, tájékoztató anyagok, szpotfilm készítése.
CO káresemény ismertetése
Megtörtént káresemény részletes ismertetése

 

Az előadás felvázolja, hogy az elmúlt időszak jogszabályi változásai, milyen következménnyel jártak, járnak a kéményseprő-ipari tevékenység munkaszervezése, létszámgazdálkodása és ellátása terén. A cél egy olyan fejlődési irány bemutatása, amely erősíti a szakmaiságot, a szervezettséget, a biztonságot, a környezetterhelés csökkentését és az energiahatékonyság növelését.

Az előadás témavázlata:

  • Sormunka jelleg háttérbe szorulásának következményei
  • Új jogszabályok hatása a munkaszervezésre
  • Létszámgazdálkodási kérdések a megváltozott környezetben
  • Nyilvántartások kezelésének kérdései
  • Hatósági átjelentések nehézségei, problémaköre
  • Új szolgáltatások beépítésének lehetőségei
  • A lehetséges jövő bemutatása