A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI      A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK      KÖSZÖNTŐ

PROGRAMFÜZET    VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK     25 ÉV...     MESZLÉRY CELESZTIN DÍJ

KÖSZÖNTŐ

Ebben az évben konferenciánkon kettős jubileumot ünneplünk: a Szövetség létrejöttének 25 éves jubileumát és a X. Országos Kéménykonferenciát.

Kétévente megrendezett konferenciáinkon mindig igyekeztünk a középpontba állítani az éppen aktuális kérdéseket, lehetőséget adni ezek bemutatására és megvitatására. Az elmúlt években a kémények és a kéményseprés területén végbement jogszabályi változások, valamint a műszaki fejlődés a jubileumi konferencián is bőven kínál témát. Ezek kifejtését segíti, hogy ez a konferencia is számos védnök és szakmai támogató, illetve partner közreműködésével valósul meg.

Képviselőik bemutatják az átalakult kéményseprő-ipari tevékenységet, a kéményseprő gyakorlatot és tapasztalatokat, valamint nagy hangsúlyt kap a láthatatlan gyilkos, a szén-monoxid okozta balesetek elemzése és az ezekből leszűrhető megállapítások. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a kéményépítők képviselői is bemutatják a kéményáramkör nem megfelelő működéséből eredő balesetek és az életveszély elhárítása terén szerzett tapasztalataikat.

A tüzelés jelentős levegőszennyezést okozhat, ezért a konferencián nagy figyelmet szentelünk a környezet állapotának. Szó lesz azokról a kormányzati kezdeményezésekről, amelyek célja a lakosság tanácsokkal, ismeretekkel való segítése a szilárd tüzelőanyagok környezetet kímélő felhasználása érdekében. Ennek egyik útja a megfelelő tüzelőberendezések elterjesztése, amelyet a közeljövőben életbe lépő jogszabályok is megkövetelnek. Előadóink bemutatják azokat a tűztér fejlesztéseket, amelyek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek. A háztartási méretű berendezések mellett bemutatjuk a Kecskeméten megvalósulás előtt álló faapríték tüzelésű fűtőművet is.

A konferencia második napján a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése keretében a téma: „A tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei a kéményáramkörben”. Itt szó lesz többek között a korszerű égéstermék-elvezető berendezések forgalomba hozatalának, tervezésének és beépítésének szabályairól, a gyűjtőkémények üzemeltetéséről, biztonságának aktuális kérdéseiről, a tüzelőberendezések környezeti hatásával kapcsolatos tervezési és üzemeltetési kérdésekről.

A konferenciához kapcsolódó kiállításon a résztvevők, de a lakossági érdeklődők is értékes információkat kaphatnak a fenti témákban.
Köszönjük a konferencia védnökeinek valamint szakmai támogatóinknak és szakmai partnereinknek a támogatását és a segítségét, amellyel ez a konferencia program létrejöhetett.

Dr. Barna Lajos